TEL: 502 440 323

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów


Zapraszamy do nowoczesnej okręgowej stacji diagnostycznej nr SLU/015 zlokalizowanej w Chwostku przy ulicy Gustawa Morcinka 85. Zapewniamy rzetelne sprawdzenie stanu pojazdu oraz sprawne przeprowadzenie pomiarów kontrolnych.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów SLU/015
ul. Gustawa Morcinka 85
42-714 Chwostek
Tel. 502 440 323

Godziny otwarcia:
pon-pt: 7:00 – 19:00
sobota: 7:00 – 13:00


U nas dokonasz rejestracji wszystkich pojazdów:

 • samochodów osobowych
 • motocykli
 • autobusów
 • samochodów ciężarowych
 • przyczep, naczep
 • pojazdów rolniczych
 • pojazdów specjalnych
 • pojazdów sprowadzonych z zagranicy

Dokonujemy wszystkich typów przeglądów:

 • przeglądy rejestracyjne
 • przeglądy samochodów sprowadzonych z zagranicy
 • powypadkowe
 • samochodów z instalacją gazową
 • po zmianach konstrukcyjnych i przekwalifikowaniu
 • przeglądy dodatkowe
TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji w wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub n narusza wymagania ochrony środowiska

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł
(zawiera podatek
od towarów i usług VAT)
1 Okresowe badanie techniczne:
1.1

motocykl, ciągnik rolniczy

62,00

1.2

samochód osob., autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężar. i specjalny do 3,5 t d.m.c, pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)1)

98,00
1.3

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,51 do 16 t d.m.c.

153,00
1.4

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c, ciągnik samochodowy balastowy

176,00
1.5

autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00
1.6

przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00
1.7

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c

50,00
1.8

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70,00
1.9

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00
1.10

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163,00
1,11

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177,00
1.13

taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00
1.15

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00
1.16

pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00
1.17

tramwaj – wagon silnikowy

330,00
1.18

tramwaj – wagon przegubowy

395,00
1.19

tramwaj – wagon doczepny czynny

250,00
1.20

tramwaj – wagon doczepny bierny

110,00
1.21

trolejbus – badania elektryczne2)

115,00
1.22

motorower

50,00
1.23

pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00
2.2

skuteczności działania hamulców tramwaju

120,00
2.3

skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu

50,00
2.4

ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00
2.5

połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00
2.6

toksyczności spalin

14,00
2.7

poziomu hałasu

20,00
2.8

geometrii kół jednej osi

36,00
2.9

działania amortyzatorów jednej osi

14,00
2.10

wszystkich innych usterek łącznie

20,00
3 Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):

3.1

motocykl, motorower, ciągnik rolniczy

116,00
3.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c, pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.

169,00
3.3

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

232,00
3.4

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c, ciągnik samochodowy balastowy

297,00
3.5

autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

327,00
3.6

przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

92,00
3.7

przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c.

134,00
3.8

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

165,00
3.9

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

170,00
3.10

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

269,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany uktadczy zespół pojazdu)4)

20,00
4.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00
4.3

dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3)

20,00
5.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.2

który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00
6.3

który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00
6.4

który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00
6.5

autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00
6.6

do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00
6.7

w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82,00
6.8

o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

50,00
6.9

skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

60,00
94,00
6.10

w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszk. lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezp. ruchu drog.

94,00
6.11

pojazd,o którym mowa w art. 81, ust. 11, pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

50,00
6.12

dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego

120,00
6.13

o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego)

50,00
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)

35,00
7.2

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4)

21,00
7.3

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4)

48,00
7.4

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4)

41,00
7.5

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)

41,00
7.6

wykonanie numeru nadwozia

49,00
7.7

wykonanie numeru silnika

49,00
7.8

wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00
7.9

sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82,00
7.10

pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c, związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5)

255,00

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

Pokaż treść